Български
Район Витоша
18 август 2019, 02:16
   

Новини

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

29.07.19
29.07.2019г. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ от 01.08.2019г. до 30.08.2019г. Със заповеди на Кмета на СО-район Витоша РВТ19-РД09-113,114,115 от 24.07.2019г, се спира приемането на заявление от граждани и юридически лица за издаване на визи, одобрение на инвестиционни проекти от отдел "Устройство на територията, Кадастър и Регулация" и приемане на инвестиционни проекти от техническата инфраструктура и издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на същите от отдел " Инженерна инфраструктура, Благоустройство и Екология". Отменя се приема на граждани в петък от 9.00-12.00ч. от служители на районната администрация.
29.07.2019г. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ от 01.08.2019г. до 30.08.2019г. Със заповеди на Кмета на СО-район Витоша РВТ19-РД09-113,114,115 от 24.07.2019г, се спира приемането на заявление от граждани и юридически лица за издаване на визи, одобрение на инвестиционни проекти от отдел "Устройство на територията, Кадастър и Регулация" и приемане на инвестиционни проекти от техническата инфраструктура и издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на същите от отдел " Инженерна инфраструктура, Благоустройство и Екология". Отменя се приема на граждани в петък от 9.00-12.00ч. от служители на районната администрация.

Информация