Български
Район Витоша
18 август 2019, 02:08
   

Новини

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

13.11.18
По повод появили се медийни публикации, свързани с издаването на Разрешение за строеж за сграда, находяща се на бул.Тодор Каблешков
По повод появили се медийни публикации, свързани с издаването на Разрешение за строеж за сграда, находяща се на бул.Тодор Каблешков, бихме искали да ви информираме, че строителните разрешителни в района не се издават от кмета на района, а от главният му архитект. За сгради висока категория, за каквато става въпрос, правомощия за издаване на разрешение за строеж има само главният архитект на София. За гореспоменатия терен, към момента в изпълнение е процедура по обявяване на Виза за проектиране, издадена от главния архитект на София – арх.Здравко Здравков. Районната администрация е изпратила над 50 писма с цел да бъдат информирани всички заинтересовани лица.

Информация