Български
Район Витоша
19 юли 2019, 02:34
   

Новини

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

31.07.17
В периода 01.08.2017год. до 31.08.2017год. се спира приемането на заявления от граждани и юридически лица, за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация. В същия период приемното време на техническа служба ще бъде само в четвъртък от 14.00 - 17.00 часа
31.07.2017 год. В периода 01.08.2017год. до 31.08.2017год. се спира приемането на заявления от граждани и юридически лица, за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация, подлежащи на процедиране от отдел " Инжинерна инфраструктура, благоустройство и екология" при район "Витоша" В периода 01.08.2017год. до 31.08.2017год. се спира приемането на заявления от граждани и юридически лица, за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация, подлежащи на процедиране от отдел " Устройство на територията кадастър и регулация" при район "Витоша"

Информация