Български
Район Витоша
19 юни 2019, 14:07
   

Новини

Уважаеми жители на район „Витоша“, На 4 август 2017 г., петък, Общественият посредник на територията на Столична община ЛИЛИЯ ХРИСТОВА

27.07.17

ЛИЛИЯ ХРИСТОВА

ще приема граждани в сградата на районната администрация

от 10,00 до 12,00 ч., в стая 22 – етаж 2,

ул. „Слънце“ № 2.

Без предварително записване.

Правомощията на обществения посредник на територията на Столична община са регламентирани в Правилник за организацията и дейността, приет от Столичния общински съвет. Общественият посредник съдейства за спазване на правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на Столична община.

Граждани и организации могат да се обръщат към обществения посредник с жалби при:

° нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на органите на местната власт;

° неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;

° предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;

° прояви на некомпетентност, недобросъвестност и незачитане на достойнството на гражданите.

Информация