Български
Район Витоша
20 април 2019, 11:56
   

Новини

Проект "Приятели на летящата топка" - състезания по Волейбол и Баскетбол

18.11.16
Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници кампании в образователните институции – училище и детска градина в подкрепа на инициативата „София-Европейска столица на спорта – 2018 година”
Проекта ще се изрази в провеждането на организиран форум в спортовете баскетбол и волейбол в рамките на четири състезателни дни. Той ще се реализира с участието на следните общински, държавни и частни училища в район „Витоша”: 2 СОУ „Акад. Ем. Станев”, 26 СОУ „Йордан Йовков”,ЧСОУ „Увекинд”, ЧСОУ „Дрита”, ССУ за ДУС с ДГ „Проф. д-р Д.Денев” и ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров”. Спортни състезания ще бъдат проведени в рамките на 4 състезателни дни от 22.11. до 25.11.2016г. в основно ремонтираният салон на 2 СОУ. Отборите ще включват най- добре представилите се юноши и девойки в надпреварата на УИ за 2015-2016 г. Отделно за юноши и девойки ще организираме отбори в двата спорта, с най-добрите състезатели от възрастите 8-10 кл. и 11-12 кл./заедно/. За реализирането на дейността ще бъдат включени преподаватели от участващите училища, като в подготвителния период ще бъдат използвани налични техн. възможности на учебните заведения , а в четиридневната надпревара – възможностите на 2 СОУ . Ще бъдат организирани: комплекти от административен апарат, професионални съдийски състави , медицинско лице и охрана. Основният мотив за реализирането на проекта е наблюдавания постепенен отлив на ангажирано спортуващи юноши и девойки във възрастите 8-10 кл. и 11-12 кл. Чрез осъществяването на проекта желаем да обърнем отново специално внимание на младежта, за да запазим техният интерес и качества за бъдещите години, доказвайки ползата от спорта и здравословния начин на живот. Нека чрез проявата да дадем и нашият принос , чрез отличните възможности за програмното финансиране на Столична община в подкрепата на инициативата „София- Европейска столица на спорта- 2018 година”

Информация