Български
Район Витоша
20 април 2019, 12:01
   

Новини

Приемът на документи по проекта "Независим живот" приключи

31.10.16
Приети са 43 заявления от кандидат-потребителите и кандидати за лични асистенти.
На кандидат-потребителите предстои процедура по извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален часови месечен бюджет. Оценките ще бъдат извършвани чрез посещения в дома на кандидат-потребителите от експерти-оценители от Дирекция "Социално подпомагане - Красно цело". В периода от 01.11.2016 г. до 20.11.2016 г. ще бъдат посетени домовете на всички лица подали зачвления като кандидат-потребители. Лица, които откажат да им бъде извършена оценка напотребностите или не бъдат намерени на адреса си, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА

Информация