Български
Район Витоша
20 април 2019, 11:19
   

Новини

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

06.10.16

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК или на тел. 0889 415599 или 029555969, Веселеин Крумов

1. Със заповед № ОХ-708/08.09.2016г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 353 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва: 1.1. В гарнизон Плевен, 44 длъжности съгласно Приложение № 1. 1.2. В гарнизон Асеновград, 35 длъжности съгласно Приложение № 2. 1.3. В гарнизон Пловдив, 60 длъжности съгласно Приложение № 3. 1.4. Във в. ф. 24620 - Свобода, 25 длъжности съгласно Приложение № 4. 1.5. Във в. ф. 26400 - Благоевград, 26 длъжности съгласно Приложение № 5. 1.6. В гарнизони Стара Загора, Хасково и Ямбол, 103 длъжности съгласно Приложение № 6. 1.7. В гарнизон Шумен, 15 длъжности съгласно Приложение № 7. 1.8. Във в. ф. 28610 - София, 15 длъжности съгласно Приложение № 8. 1.9. Във в. ф. 42600 - Мусачево, 30 длъжности съгласно Приложение № 9. 2 2. До 28.10.2016

Информация