Български
Район Витоша
20 април 2019, 11:40
   

Новини

За трета поредна година в ОДЗ №116 “Мусала“ стартира проект, съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община

27.05.16

Проектът се съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община  под надслов:  „Да бъдем здрави и добри, чрез спорт и весели игри”.

Проектът се реализира в подкрепа на София - Европейска столица на спорта- 2018 година” и ще работи в областта на здравословния начин на живот. Децата отново са включени в занимания по планинарство, организиране на футболно състезание и спортен празник в детското заведение. Част от алпийските способи за игри в планината, ще бъдат пренесени и в двора на детската градина, чрез  монтиране на  мобилна система за катерене по дървета. Главната цел е да се популяризира движението сред природата, физическото възпитание и спорта сред  деца и родители.

Информация