Български
Район Витоша
19 юни 2019, 14:45
   

Новини

Одобрени са и четирите представени проекта от Район „Витоша“-СО по Програма „Зелена София” на Столична община за 2013-а година

22.08.13

Дейностите включват озеленяване, изграждане на цветни пространства и оформяне на зони за отдих в зелени площи – общинска собственост и поддържането им след това

Спечелилите проекти, подпомогнати методически от експерти от районната администрация, са проектите на Народно читалище "Светлина 1945"- с. Мърчаево, Настоятелството при 86-о ОУ "Св. Климент Охридски"-Владая,  Сдружение "Асоциация за устойчиви практики "Нашият квартал" и Сдружение "За Владая". Общо са кандидатствали 105 неправителствени организации, читалища, настоятелства и етажни собствености, от които одобрените са 78.

Програмата не предоставя директно финансови средства, а материали и оборудване, необходими за изпълнение на проектите.  Дейностите включват озеленяване, изграждане на цветни пространства, оформяне на зони за отдих в зелени площи – общинска собственост - околоблокови пространства и градини, както и последващото им поддържане. Проектите трябва да бъдат приключени най-късно до края на ноември т. г.

За повече информация - Столична община/ Дирекция "Зелена система" - http://www.sofia.bg/tu1.asp?news_topic=19&title=%C4%E8%F0%E5%EA%F6%E8%FF%20''%C7%C5%CB%C5%CD%C0%20%D1%C8%D1%D2%C5%CC%C0''&sub_open=70598

Информация