Български
Район Витоша
19 юни 2019, 14:04
   

Новини

Район „Витоша“-СО започва изпълнението на нов проект: „Предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария“

08.07.13

80 жители на района, чиито семейства са в затруднено финансово състояние, ще получават топла храна на обяд

След конкурсна процедура е сключен договор между столичния район „Витоша“ и Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Проектът предвижда през периода 15 юли-31 декември 2013 год. да бъде открита обществена трапезария за 80 жители на района, чиито семейства са в затруднено материално състояние.

Всеки работен ден от понеделник до петък в с. Владая (в сградата на кметството) ще се раздава топла храна (супа, основно ястие и хляб) на одобрените от специална комисия потребители на социалната услуга. Целта на проекта е да се подобри качеството на живот и да се осигури помощ и подкрепа на лица и семейства, застрашени от социална изолация и бедност, на територията на столичния район „Витоша“ – предимно в селата Владая и Мърчаево и в кварталите Княжево, Бъкстон и Павлово.

Храната ще се приготвя  и доставя от Общинско предприятие „Социален патронаж“, партньор по проекта.

 

Желаещите трябва да отговарят на следните критерии: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни деца и лица.

За повече информация и получаване на ЗАЯВЛЕНИЯ: тел. 02/ 818 79 12

Срок: 12 юли 2013 г.

 

Информация