Български
Район Витоша
15 септември 2019, 21:07
   

Независим живот

07.12.2016 г. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧ БЮДЖЕТ

05.12.2016 г. Днес в 11.00 ч официално стартира "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ". Пресконференцията за откриването ще се състой днес в залата на хотел "Жасмин", кв.Симеоново.

17.11.2016 г.    Удължава се приема на документи по проекта "Независим живот". Документите се подават в сградата на СО-район "Витоша", ул.Слънце 2

10.11.2016г.В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0279 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” В СТОЛИЧНА ОБЩИНА , РАЙОН „ВИТОША” ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ.ЦЕНТЪРЪТ СЕ НАМИРА НА БУЛ. ЦАР БОРИС III №361АВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО МУ РАЙОН ВИТОША ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

- ПИСХОЛОГ – граждански договор

- РЕХАБИЛИТАТОР – граждански договор

- МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ – граждански договор

З А Я В Л Е Н И Е за кандидатстване на длъжност: психолог, рехабилитатор, мед. сестра по Проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В РАЙОН „ВИТОША”

31.10.2016 г.    Приемът на документи по проекта "Независим живот" приключи

Приети са 43 заявления от кандидат-потребителите и кандидати за лични асистенти.

На кандидат-потребителите предстои процедура по извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален часови месечен бюджет. Оценките ще бъдат извършвани чрез посещения в дома на кандидат-потребителите от експерти-оценители от Дирекция "Социално подпомагане - Красно цело". В периода от 01.11.2016 г. до 20.11.2016 г. ще бъдат посетени домовете на всички лица подали зачвления като кандидат-потребители. Лица, които откажат да им бъде извършена оценка напотребностите или не бъдат намерени на адреса си, НЯМА ДА ПРОДЪЛЖАТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА

 

06.10.2016 г. УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Информираме ВИ, че в район „ Витоша“ стартира проект „ Независим живот“, който ще се изпълнява в продължение на 20 месеца. Повече информация за необходимите документи може да намерите ТУК

Документи се подават: ОТ 17.10.2016г. до 31.10.2016г.

 


03.10.2016 г. СО-Район "Витоша"

СТАРТИРА ПРОЕКТ
BG05M9OP001-2.002-02
79-С01

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ -  РАЙОН „ ВИТОША”
финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

www.eufunds.bg

 

Столична община - Район „Витоша" стартира работа по проект:

„ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“  в изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.002-0279 C01/03.10.2016г.

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG05M9OP001-2.002-0279-C01 „Независим живот”, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Продължителност на проекта - 20 месеца Предоставяне на социалните услуги - 18 месеца.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастните хора над 65 години, чрез създаване на условия и интегрирани грижи за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване. Целевата група на проекта са хора с увреждания, в това число и деца и хора над 65 годишна възраст, които са в невъзможност за самообслужване и изпитват затруднения при придвижване в градска среда.

 

04.07.2014 г. ДОКЛАД за извършен функционален анализ на районна администрация "Витоша"

Информация