Български
Район Витоша
20 юли 2018, 04:04
   

Информация

13.07.2018г. УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН "ВИТОША",

Във връзка с опасността от проникване и разпространение на заболяването Африканска чума по свинете в Европа, Ви призоваваме да подавате информация за отглежданите прасета - от Вас или от Ваши съседи. Сигналите подавайте от 9:00 часа до 16:00часа ( в делнични дни), на тел.0882 643 733 , инж.Кръстева, район"Витоша".

14.06.2018г.  УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН "ВИТОША",

В периода от 2 юли 2018г. до 6 юли 2018г. (вкл.), се откриват приемни (по квартали) на обществения посредник на Столична община - Г-жа Лилия Христова , която ще приема гражданите живеещи в района, по график, както следва:

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК: Обществения посредник съдейства за спазване на правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на Столична община.

За допълнителна информация: тел.02/987 34 49, тел.02/987 13 41, факс: 02/986 27 85 , www.sofiaombudsman.bg , e-mail: ombudsman@sofia.bg

10.05.2018г.  На 25 и 26 април 2018 г. се реализира проект "Футболни звезди", в който взеха участие ученици от всички училища в СО-Район "Витоша" и гостуващи отбори от СО-Район "Красно село". Проектът се осъществи благодарение на програмното финансиране от Столична община и в подкрепа на "София-Европейска столица на спорта 2018". Във футболното първенство се състезаваха момичета и помчета 5 - 7 клас; юноши и девойки 8 - 10 клас.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО:
 • МОМИЧЕТА 5 - 7 КЛАС
 1. ЧСЕУ "Дрита"
 2. 64 ОУ "Цар Симеон Велики"
 3. 26 СУ "Йордан Йовков"
 • МОМЧЕТА 5 - 7 КЛАС
 1. 50 ОУ "Васил Левски"
 2. 64 ОУ "Цар Симеон Велики"
 3. 2 СУ "Акад.Емилиян Станев"
 • ЮНОШИ 8 - 10 КЛАС
 1. 2 СУ "Акад.Емилиян Станев"
 2. 26 СУ "Йордан Йовков"
 3. ПГЕБ "Проф.д-р Асен Златаров"

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТУРНИРИТЕ С ГОСТИ:

 • МОМЧЕТА 5 - 7 КЛАС
 1. 50 ОУ "Васил Левски"
 2. 52 ОУ "Цанко Церковски"
 3. 142 ОУ "Веселин Ханчев"
 4. СУУУС "Проф.д-р Д.Денев"
 • ЮНОШИ 8 - 10 КЛАС
 1. СУУУС "Проф.д-р Д.Денев"
 2. 2 СУ "Акад.Емилиян Станев"
 3. ПГЕБ "Проф.д-р Асен Златаров"
Игра се и демонстративна среща между момчета от 2 СУ "Акад.Емилиян Станев" и девойки от ПГЕБ "Проф.д-р Асен Златаров". Накрая всички отбори получиха персонална награда, а победителите се сдобиха и със спортни екипи. 

13.03.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: Решение № 88 от 22.02.2018г на Столичен общински съвет за предоставяне на пасища , мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.На основание чл.37и, ал.3 и чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Столичният общински съвет реши:

06.03.2018г. ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционна програма на Столична община по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интеграционно градско развитие" на Оперативна програма "Региони в разтеж" 2014 - 2020

06.03.2018г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: НА 08.03.2018г./ЧЕТВЪРТЪК/ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЯМА ДА ИМАТ ПРИЕМЕН ДЕН.

02.03.2018г. СКИ СЪСТЕЗАНИЕ - "КУПИ РАЙОН ВИТОША 2018":

На 25.02.2018г. в природен парк "Витоша" на писта "Ветровала" се проведе ежегодното ски състезание "Купи Район Витоша" - 2018.Зимният празник се осъществи под патронажа и организацията на кмета на района - инж.Теодор Петков и в подкрепа на инициативата "София- Европейска столица на спорта - 20018г".

28.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В СО-Район "Витоша" се получи писмо №12/37-003/19.02.2018г. от областната администрация на област София и от изпълнителния директор на Агенция по заетостт, с което ни информират за стартирала кампания за проучване сред работодателите за потребностите от работна сила.Проучването ще се осъществи чрез Анкета, която ще се попълва on-line, като целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри.Анкетата е достъпна на сайта на областната администрация на област София и на  страницата на Агенцията по заетостта в рубриката "Проучване за потребностите от работна сила".

07.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ от "Софийска вода"АД, във връзка с отстраняване на авария на довеждащ водопровод се налага спиране на водоподаването на клиентите на "Софийска вода"Ад, живеещи в района на:

За повече информация: тел.0800 121 21 - телефонен център на "Софийска вода"АД

 

12.01.2018г. УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ (2017г. - 2018г.) : Приключи I - ви етап (общински) от "Ученичиски игри 2017г.-2018г.", който се проведе с участието на училищата на територията на СО-Район"Витоша".В състезанията премериха сили над 550 ученици, в седем вида спорт.Спортните прояви бяха осъществени и в подкрепа на инициативата "София - Европейска столица на спорта 2018г."

10.10.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

 

 

Информация от "Софийска Вода" за започване на строително ремонтни-дейности за подмяна на водопровод в кв.Карпузица. Цялата информация може да видите ТУК

 

Изготвен проект за въвеждане на нова организация за движение в кв. Манастирски ливади - Запад. С този проект се цели подобряване на съществуващата организация на движение. Новата организация на движение предлага въвеждане на еднопосочно движение на преобладаващата част от уличната мрежа, с оглед осигуряване на максимален брой паркоместа и нормално движение в квартала. Карта 1, Карта 2, Карта 3

Културен календар на читалищата за м. ноември 2016 година

Културен календар на читалищата за м. ноември 2014 година

Културен календар на читалищата за м.октомври 2014 година - формат pdf

Културен календар на читалищата за м. април 2014 година

Културен календар на читалищата за м. март 2014 година

График на организирани събития от училищата и детските градини в Район "Витоша"-СО през 2014 година

Културен календар на читалищата за м. февруари 2014 г.

Културен календар на читалищата в Район "Витоша" за 2014 година

Културен календар на читалищата в Район "Витоша" за февруари 2012 година

Културен календар на читалищата в Район "Витоша" за януари 2012 година

Културен календар на читалищата в Район "Витоша" за декември 2011 година

Изготвен проект за въвеждане на нова организация за движение в кв. Манастирски ливади - Запад. С този проект се цели подобряване на съществуващата организация на движение. Новата организация на движение предлага въвеждане на еднопосочно движение на преобладаващата част от уличната мрежа, с оглед осигуряване на максимален брой паркоместа и нормално движение в квартала.

Информация