Български
Район Витоша
15 септември 2019, 21:07
   

Избори

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 год.

УВЕДОМЛЕНИЕ за провеждане на консултации за определяне на състава на секционните избирателни комисии (СИК) за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

 

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ -  26.05.2019

28.05.2019г. Уведомление, относно реда и начина за изплащане на възнагражденията на членовете на СИК, участвали в секционни комисии в проведените избори за Европейски парламент от РБ - 2019г..

22.05.2019г. График за предаване на материали на СИК - на 25.05.2019г. (събота) - за СИК

13.05.2019г. Ще се проведе обучение на членовете на секционни комисии (СИК) - на 20.05.2019г. ( понеделник) от 18:00часа в Общински културен институт - Красно село, Дом на културата, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 41.

15.04.2019г.  Предварителни избирателни списъци - част І за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019г. (в изпълнение на чл.24, ал.1 от Изборния кодекс) .

  • Интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството е активна за справки в избирателните списъци. Чрез сайта може: 1.Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване. 2. Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път, като за целта ще ви бъде необходима индетификация с електронен подпис. 3. Да се информирате за секциите и местата за гласуване. Сайта може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/

12.04.2019г.   Уведомление за провеждане на консултации за определяне на секционните избирателни комисии  (СИК) за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г.


ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 2017

30.03.2017 г. Уведомление - относно реда и начина на изплащане на възнагражденията на членове на СИК

21.03.2017 г. График за предаване на материали на СИК на 25.03.2017г. /СЪБОТА/

20.03.2017 г. Важна информация - презцентър и връзки с обществеността - Столична Дирекция на  вътрешните работи

16.03.2017 г. Списък на заличените лица и Списък на издадените УГДМ в 23 МИР

16.03.2017 г.   Съобщение - За провеждане на обучение на секционните избирателни комисии в 23 изборен район София - район Витоша. Ще се проведе на 20.03.2017 г. в ОКИ-КРАСНО СЕЛО, бул."Цар Борис III" 41, от 18.00 часа

09.02.2017 г. Уведомление  -  за провеждане на консултации с парламентарно представените партии и коалиции, както и с партиите и коалициите, които имат членове в Европейския парламент от Република България.

11.11.2016 г. Уведомление - Относно реда и начина на изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

5.10.2016 г. Места за поставяне на агитационни материали на територията на Столична община - район "Витоша"

5.10.2016 г. Заповед СОА16-РД09-1213/27.09.2016 г. за забрана прожевдане на предизборна агитация в административните сгради на Столична община

5.10.2016 г. Заповед СОА16-РД09-1218/29.09.2016 г. за използване и разпространяване на агитационни материали

27.09.2016 г. Уведомление за провеждане на консултации за определяне състава на СИК

Решение за насрочване на президент и вицепрезидент на Република България

Централна избирателна комисия

Указ 279 на президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум

Официална интернет страница на Столична община

 

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015

03.11.2015 г. Важно съобщение до членовете на СИК в Район "Витоша" - СО за изплащане на възнаграждения

16.10.2015 г. Заповед № РД-09-246/16.10.2015 г. за отменяне на приема за граждани през периода 22-30 октомври включително, във връзка с организирането на изборите

13.10.2015 г. Заповед на Кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт при гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването

12.10.2015 г. Материали от информационно-разяснителната кампания на Централната избирателна комисия (ЦИК)

05.10.2015 г. Съобщение: във връзка с предстоящите избори в звено ЕСГРАОН на Район "Витоша" ще има дежурни служители на 10 октомври (събота)

29.09.2015 г. Информационен лист за НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите

25.09.2015 г. Важно съобщение на ГД "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ

24.09.2015 г. Заповед  № СО15-РД-09-1182/18.09.2015 г. и Приложение №1 към заповедта на Кмета на Столична община за агитационните материали

17.09.2015 г. Места за поставяне на агитационни материали - плакати, съобщения, реклами, афиши и др. от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за общински съветници, кметове и национален референдум, насрочени за 25-10.2015 г. на територията на Столична община

16.09.2015 г. Заповед № СО15-РД-1164/ 15.09.2015 г.

16.09.2015 г. Заповед № СО15-РД-1163/ 15.09.2015 г.

09.09.2015 г. Информация относно предстоящите на 25.10.2015 г. избори за общински съветници и за кметове

Информация