Български
Район Витоша
15 септември 2019, 21:07
   

Новини

21.05.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТАРТИРА ПРОГРАМА "ЗЕЛЕНА СОФИЯ - 2019"

По програмата могат да кандидатстват:

  • Етажните собствености по чл.46 б от ЗУЕС
  • Сдружения на собственици по чл.44 от ЗУЕС
  • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на СО по ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища.

Насоките за кандидатстване може да видите на -  https://www.sofia.bg/ program-green-sofia-2019

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 20.06.2019г, в деловодството на СО-Район "Витоша",     ул."Слънце" № 2, ет.1. Повече информация за програмата на e-mail: vitosha@sofia.bg

 

13.05.2019г. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

Във връзка с подготовката и провеждането на избори за Европейски парламент от РБ, на 23.05.2019г. (четвъртък) администрацията на СО-Район "Витоша" няма да има приемно време с гражадани.

14.03.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

От 13 март до 13 юни 2019г. домакинствата на територията на Столична община, могат да заявят желанието си за участие в Кампанията на Столична община за бесплатна подмяна на отоплителни уреди, чрез образец за намерение, който се подава в районната администрация/кметство/ кметски наместник по местонахождение на имота.

Допустими за участие са всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища).

Битовото отопление на твърди горива (въглища и дърва) е сред основните източници на замърсяването на въздуха на територията на Столична община. Изгарянето на големи количества въглища и дърва имат значителен принос в замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ 10). Видът и състоянието на твърдите горива за отопление през студения сезон също е важен. Измерванията на съдържанието на ФПЧ 10 в атмосферата показват, че през зимния сезон превишенията на нормите за чистотата на въздуха са в пъти повече от тези през летния сезон, което доказва силното влияние на битовото горене през зимата. Използването на стари печки и котли води до допълнително замърсяване на въздуха. Замърсяването на въздуха има отражение и върху човешкото здраве.

22.08.2018г. УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ  НА РАЙОН "ВИТОША",

КАНИМ ВИ НА 18 септември 2018г., от 19:00 часа, в Зала 1 на НДК, НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ ФЕСТИВАЛ ЗА ПОП И РОК МУЗИКА В СОФИЯ, КОЙТО Е В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА И Е С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ХАРАКТЕР!

По случай празника на Столицата, на 18 септември 2018г., от 19:00 часа, в Зала 1 на НДК, София ще избира своята песен, на осмото издание на Фестивала за поп и рок музика - "София 2018", с участието на обичани български изпълнители. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2018 година и на Културната програма на Министерство на Културата.

По традиция Фестивала се провежда под тематично мото и слоганът за 2018 година е "СОФИЯ - РИТЪМ И СПОРТ" - в синхрон с титлата на София - "Европейска столица на спорта през 2018г.". Събитието е свързано с благотворителна кампания на Столична община "Нека бъдем по-добри" и е в подкрепа на Център за лечение и рехабилитация на хора, пострадали при инциденти и хора в състояние на будна кома.

Фестивалът се организира от Sprint Production, с подкрепата на Министерство на Културата, Столична община и Българската национална телевизия, и партньорството на Музикаутор, Профон, Българската музикална асоциация и партньорски организации.

Пожелаваме успех на 14-те финални песни и на всички български автори и изпълнители, в мисията за съхраняване на българската песен и култура, и създаване на нова българска музика, които ще бъдат представени на живо, с фестивален оркестър на Гала вечерта на 18 септември 2018 г., от 19:00 часа, в Зала 1 на НДК.

 

30.07.2018г. УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН "ВИТОША",

Във връзка със Заповед №РВТ18-РД09-75/27.07.2018г. на Кмета на СО-Район"Витоша" за промяна на приема на граждани от служители на районната администрация и Заповед №РВТ18-РД09-72/24.07.2018г. на Кмета на СО-Район"Витоша" за промяна на реда за приемането на заявления от граждани и юридически лица за периода от 30.07.2018г. до 31.08.2018г., както следва:

  1. Отменя се приема за граждани от служители на районната администрация всеки петък за периода от 01.08.2018г. до 31.08.2018г. (вкл.)
  2. Приемното време за граждани от служители на Район"Витоша" ще се осъществява всяка седмица в четвъркък от 14:00часа до 17:00 часа за периода от 01.08.2018г. до 31.08.2018г.
  3. Спира се приемането на Заявления от граждани и юридически лица, за одобряване на инвестиционни проекти, издаване на визи за проектиране, становища за устройствени параметри и допускане за изменение на ПУП, подлежащи на процесиране от отдел УТКР към СО-Район"Витоша", за периода от 30.07.2018г. до 31.08.2018г..
  4. Спира се приемането на Заявления от граждани и юридически лица за одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация от отдел ИИБЕ към СО-Район"Витоша", за периода от 30.07.2018г. до 31.08.2018г.

 

14.06.2018г. УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН "ВИТОША",

В периода от 2 юли 2018г. до 6 юли 2018г. (вкл.), се откриват приемни (по квартали) на обществения посредник на Столична община - Г-жа Лилия Христова, която ще приема гражданите живеещи в района, по график, както следва:

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК: Обществения посредник съдейства за спазване на правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на Столична община.

За допълнителна информация:тел.02/987 34 49, тел.02/987 13 41, факс:02/986 27 85, www.sofiaombudsman.bg , e-mail: ombudsman@sofia.bg


06.03.2018г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: НА 08.03.2018г. /ЧЕТВЪРТЪК/ СЛУЖИТЕЛИТЕ  НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЯМА ДА ИМАТ ПРИЕМЕН ДЕН.

29.07.19
29.07.2019г. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ от 01.08.2019г. до 30.08.2019г. Със заповеди на Кмета на СО-район Витоша РВТ19-РД09-113,114,115 от 24.07.2019г, се спира приемането на заявление от граждани и юридически лица за издаване на визи, одобрение на инвестиционни проекти от отдел "Устройство на територията, Кадастър и Регулация" и приемане на инвестиционни проекти от техническата инфраструктура и издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на същите от отдел " Инженерна инфраструктура, Благоустройство и Екология". Отменя се приема на граждани в петък от 9.00-12.00ч. от служители на районната администрация.
13.11.18
По повод появили се медийни публикации, свързани с издаването на Разрешение за строеж за сграда, находяща се на бул.Тодор Каблешков
31.10.17
Какво представлява птичия грип? ИНФЛУЕНЦАТА или ГРИП при птиците е остро заболяване с почти 100% заболеваемост и смъртност.
31.07.17
В периода 01.08.2017год. до 31.08.2017год. се спира приемането на заявления от граждани и юридически лица, за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация. В същия период приемното време на техническа служба ще бъде само в четвъртък от 14.00 - 17.00 часа
27.07.17

ЛИЛИЯ ХРИСТОВА

ще приема граждани в сградата на районната администрация

от 10,00 до 12,00 ч., в стая 22 – етаж 2,

ул. „Слънце“ № 2.

Без предварително записване.

13.07.17
И тази година, от 21 юли, в район „Витоша” ще се проведе XXI Международен фолклорен фестивал „Витоша 2017”. В него ще се включат състави от 11 държави, сред които Чили, Бразилия Сингапур, о.Гуам и много други.
23.05.17

На   04.05. и 05.05.2017г. в  5 ОУ „Иван Вазов” бе реализиран одобрен  проект „Мини олимпиада Витоша”, в която се включиха над 300 участници : състезатели , деца, ученици , представителни състави  на  НЧ „Витоша” и самодейни състави от  5 ОУ.

В  двудневна надпревара се  състояха срещи по футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса , народна топка .
18.05.17
Последната новоизградена площадка е в кв. „Манастирски ливади – запад“ с площ от 700 кв. м. Този терен е бил предназначен за строителство, но кмета на район "Витоша" г-н Теодор Петков взе решение да се изгради площадка за децата. Предстои да бъдат изградени още две детски площадки в „Манастирски ливади“.
20.01.17
Напомняме на гражданите на СО-район „Витоша“, че на основание чл.67,т.2 от НАРЕДБА за управление на отпадъците и поддържане и опазване начистотата на територията на Столична общинаВсички собственици, ползватели, лица, които фактически владеят илидържат недвижими имоти или части от тях, са длъжни да:Почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, атака също и ледените висулки от сградите, нарушена мазилка и другизастрашаващи живота и здравето на преминаващите до сградите.
08.01.17
Поради ниските температури и лошите метеорологични условия се удължава ваканцията на учениците на територията на Столична община с още два дни (9 и 10 януари)
18.11.16
Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници кампании в образователните институции – училище и детска градина в подкрепа на инициативата „София-Европейска столица на спорта – 2018 година”
13.11.16
Започнаха срещите по квартали в район Витоша. Срещите са част стратегия за по-добра комуникация и работа между районната администрация и гражданите на района. На всички срещи присъстват Кмета на района инж.Теодор Петков, Зам.-Кмета по строителството Борислав Томирков и Гл.архитект Мирослав Русев.
31.10.16
Приети са 43 заявления от кандидат-потребителите и кандидати за лични асистенти.
06.10.16

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК или на тел. 0889 415599 или 029555969, Веселеин Крумов

03.10.16
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз www.eufunds.bg
14.07.16
На 22,23 и 24 юли 2016г в Район”Витоша” на откритата сцена на пл.“Знаме на мира“ в кв.Павлово, ще се проведе ХХ –то юбилейно издание на Международен фолклорен фестивал „Витоша“. В събитието ще вземат участие представители от 11 държави със националните си фолклорни ансамбли/ 313 души/ и 25 фолклорни състава от петте етнографски области на България.
14.07.16
На 22,23 и 24 юли 2016г в Район”Витоша” на откритата сцена на пл.“Знаме на мира“ в кв.Павлово, ще се проведе ХХ –то юбилейно издание на Международен фолклорен фестивал „Витоша“. В събитието ще вземат участие представители от 11 държави със националните си фолклорни ансамбли/ 313 души/ и 25 фолклорни състава от петте етнографски области на България.
04.07.16
Събитието се организира от Столична община и Фондация „София-Европейска столица на спорта “ и е част от инициатива „София - Европейска столица на спорта 2018“. Спортният празник включва състезания, забавна програма, песни, демонстрации и танци, за зрителите са предвидени сцени с възможности за много игри, забавления, томболи и награди.
29.06.16
На 24.06 2016 г. в Националния исторически музей се състоя тържествена церемония за връчване на дипломите на зрелостниците на 2-ро СОУ "Акад. Емилиян Станев"
10.06.16
Фестивалът е организиран от Фондация "Гайтан" и НЧ "Димитър Благоев - 1956". Нашите отличници спечелиха най-голямата награда Гранд При.

Страница 1 от 40  > >>

Информация