Български
Район Витоша
21 март 2019, 05:41
   

Контакти

Район "Витоша"

 

Работно време: от понеделник до петък  - от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Адрес: гр.София, п.к.1618, кв. Павлово, ул."Слънце"№ 2

Кмет на Район “Витоша”

инж.Теодор Петков

Тел: 02/855 21 44;

Приемно време за граждани: всеки четвъртък от 14.30 ч. до 16.30 ч.

Записването става предварително в понеделник от 8.30 ч. до 12.00 ч.

на тел.02/855 21 44; e-mail: vitosha@sofia.bg

Заместник-кмет по Строителство, инвестиции и екология

Борислав Томирков

Приемно време за граждани:

Без предварително записване

всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

всеки петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Заместник-кмет по Финансово-стопанска и социална политика

Кънчо Кънев

Приемно време за граждани:

Без предварително записване

всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

и всеки петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Секретар

Росица Ташева-Пенева

Приемно време за граждани:

Без предварително записване

всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

и всеки петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Главен архитект

Арх.Мирослав Русев

Приемно време: всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

 

Началник-отдели и всички служители на Район "Витоша":

Приемно време: всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

и всеки петък от 9.00 ч. до 12.00 ч.

РАБОТНО ВРЕМЕ на администрацията:

всеки делничен ден: от 8:30 ч. до 17:00 ч.

обедна почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч.

 

КООРДИНАТОРИ

кв.Павлово - Бъкстон  и кв.Манастирски ливади - запад

Пенчо Граматиков - 0882 701 885

Приемна: ул."Кота 1050", бл.9

Приемно време: понеделник от 11.30ч. до 13.00ч.

и вторник от 17.00ч. до 19.00ч.

кв.Бояна

Светла Ваташка - 0885 825 442

Приемна: ул."Белите брези"№ 3

Приемно време: понеделник от 11.00ч. до 13ч.

и вторник от 17.00ч. до 19.00ч.

кв.Драгалевци

Кирил Николов - 0899 957 044

Приемна: ул."Цар Крум"№ 3-5

Приемно време: понеделник от 11.00ч. до 13ч.

и вторник от 17.00ч. до 19.00ч.

кв.Симеоново

Асен Петров - 0884 117 134

Приемна: бул."Симеоновско шосе"№215А

/къщата под НЧ" Отец Паисий"/

Приемно време:понеделник от 11.00ч. до 13.00ч.

и вторник от 17.00ч. до 19.00 ч.

кв.Княжево

Митя Кованджиев - 0888 940 541

Приемна:бул."Цар Борис III"№359

/в старото кметство/

Приемно време:понеделник от 11.00ч. до 13.00ч.

и вторник от 17.00ч. до 19.00 ч.

 

Кметство с. Владая

Адрес:с.Владая, ул.“Войнишко въстание “ № 61, п.к. 1641

Таня Ивановакмет

Приемно време за граждани:
вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 15:00ч.
тел: 02/999 25 08; e-mail: kmetstvo_vladaia@abv.bg

Кметство село Мърчаево

Адрес:с.Мърчаево,ул.“Черешова градина” № 1, п.к. 1696

Гергин Георгиевкмет

Приемно време за граждани:
вторник от 9:30 ч. до 12:30 ч.
и четвъртък от 14:00ч. до 16:00 ч.
тел: 02/999 42 91; e-mail:
kmetstvo_marchaevo@abv.bg

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА РАЙОН "ВИТОША"-СО

 

Име

Длъжност

Ст №

Вътр. тел.

Директ.

тел.

Имейл-адрес

 

1.

инж.Теодор Петков

Кмет

14

 

14

 

855 21 44

818 79 14

 

vitosha@sofia.bg

 

факс

 

14

 

856 29 60

 

2.

Борислав Томирков

Зам.кмет по строителство, инвестиции и екология

48

48

855 50 73

vitosha@sofia.bg

 

3.

Кънчо Кънев

Зам.кмет по финансово-стопанска и социална политика

22

22

856 91 54

vitosha@sofia.bg

4.

РосицаТашева-Пенева

Секретар

21

21

855 82 56

818 79 21

vitosha@sofia.bg

 

5.

Мирослав Русев

Гл.архитект

 

48

48

855 82 78

vitosha@sofia.bg

6.

Марин Проданов

Гл.инженер

55

55

818 79 55

vitosha@sofia.bg

7.

Гергин Георгиев

Кмет -с.Мърчаево

 

 

999 42 91

kmetstvo_marchaevo@abv.bg

8.

Таня Иванова

Кмет - с. Владая

 

 

999 25 08

kmetstvo_vladaja@abv.bg

9.

Иван Милчев

Финансов контрольор

17

17

818 79 17

vitosha@sofia.bg

 

 

ОТДЕЛ „Финансово-стопанска дейност”

10.

Николина Николова

Началник -отдел

19

19

855 80 56

818 79 19

vitosha@sofia.bg

finvitosha@gmail.com

11.

Мариана Стоянова

Гл.счетоводител

17

17

818 79 17

finvitosha@gmail.com

 

12.

Пролет Стефанова

Гл.счетоводител „Просвета”

16

16

818 79 16

 

13.

Марийка Пеневска

Гл.експерт

20

27

818 79 27

 

14.

Димитринка Чирина

Ст.счетоводител

23

23

818 79 23

855 82 83

 

15.

Пенка Кирова

Касиер

23

23

818 79 23

 

16.

Розалия Митрова

Касиер - приходи

Есгр

41

818 79 41

 

17.

Лидия Караканова

 

Ст.счетоводител

17

17

818 79 17

 

18.

Марианна Павлова

Счетоводител "Здравеопазване"

20

27

818 79 27

 

19.

Василена Георгиева

Счетоводител

20

27

818 79 27

 

20.

Миглена Гинина

Гл.експерт -търг.дейност

 

42

32

818 79 32

 

21.

Татяна Янева

Гл.експерт – търг. дейност

42

32

818 79 32

 

22.

Милена Чованска

Ст.експерт – търг. дейност

42

32

818 79 32

 

23.

Симеон Стоянов

Ст.експерт – търг. дейност

42

32

818 79 32

  

24.

Таня Секиранова

Домакин

7

67

818 79 67

 

25.

26.

Петрана Первазова хигиенист                         8А

Румяна Димитрова хигиенист                         8А

 

 

ОТДЕЛ „Правно-нормативно обслужване,

управление на общинската собственост, сигурност и човешки ресурси”

 

27.

Диана Тонова

Началник -отдел

25

25

904 10 54

818 79 25

vitosha@sofia.bg

28.

Светлана Стоянова

Гл.юрисконсулт

26

26

818 79 26

 

29.

Вероника Иванова

юрисконсулт

 

 

 

 

30.

Ивета Ташева

юрисконсулт

26

26

818 79 26

 

31.

Пенчо Кирев

Гл.експерт ОМП

 

1 А

20

818 79 20

 

32.

Маргаритка Георгиева

Ст.експерт – общинска собственост

4

64

818 79 64

 

33.

Лиляна Минчева

Гл.експерт- общинска собственост

4

64

818 79 64

 

34.

Емилия Ангелова

Ст.експерт -общинска собственост

3

63

818 79 63

 

35.

Нарцис Златев

Ст.експерт- общинска собственост

3

63

818 79 63

 

36.

Ваня Пълова

Гл.експерт – общинска собств., жил. настаняване

38

38

818 79 38

 

37.

Ангелина Младенова

Гл.експерт - ЧР

24

24

818 79 24

vitosha@sofia.bg

 

38.

 

Мако Маков Гл.специалист

 

ОТДЕЛ „Гражданска регистрация,

административно обслужване на населението и деловодство“

 

39.

Ваня Бързакова

Началник -отдел

33

53

818 79 53

vitosha@sofia.bg

 

40.

Христиана Илиева

Гл.специалист ЕСГРАОН

Гр.рег.

41

856 29 03

 

41.

Антония Чикова

Гл.експерт Деловодство

Дел.

43

818 79 43

 

42.

Екатерина Макова

Гл.експерт - Деловодство

Дел.

43

818 79 43

 

43.

Адриана Златкова

Гл.експерт

ЕСГРАОН

Гр.рег.

41

856 29 03

 

44.

Татяна Величкова

Гл.специалист ЕСГРАОН

Гр.рег

41

856 29 03

 

45.

Валентина Георгиева

Гл.специалист -кметство Владая

 

 

999 12 18

kmetstvo_vladaja@abv.bg

46.

Вера Данчова

Гл.специалист -кметство Мърчаево

 

 

999 42 91

kmetstvo_marchaevo@abv.bg

47.     Жана Робакова Минчева - Гл.спец. ЕСГРАОН   Гр.рег.       41          856 29 03

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ОТДЕЛ „Устройство на територията, кадастър и регулация“


48.

49.

арх.Мирослав Русев

арх.Рангел Томов

Гл.архитект

Гл.експерт -архитект

48

49

48

49

818 79 48

818 79 49

 

50.

арх.Стоянка Касабова

Гл.експерт -архитект

59

30

818 79 30

 

51.

арх.Росица Тасева

Гл.експерт -архитект

49 А

59

818 79 59

 

52.

арх.Анисия Дикльовска

Гл.експерт -архитект

46

46

818  79

 

53.

инж.Анна Балабанова

Гл.експерт – кадастър и регулация

46 А

46

818 79 46

 

54.

инж.Пламен Денков

Ст.експерт- кадастър и регулация

45

45

818 79 45

 

55.

инж.Иван Николов

Мл.експерт - кадастър и регулация

45

45

818 79 45

 

56.

инж.Мариана Станкова

Ст.експерт – получаване на разрешителни за стр., АУ и др.

50

60

818 79 60

 

57.

инж.Петя Николова

Ст.експерт - кадастър и регулация

56

56

818 79 56

 

58.

Нели Бакалова

Гл.специалист- кадастър и регулация

56

56

818 79 56

 

59.

Марга Боева

Гл.специалист- кадастър и регулация

44

44

818 79 44

 

60.

Диана Чавдарова

Гл.специалист кадастър и регулация

44

44

818 79 44

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

Даниела Николова

Гл.специалист – Деловодство на арх. отдел

Дел.

43

818 79 43

 

62.

Валентина Александрова

Гл.специалист - Архив

40

31

818 79 30

 

63.

Пламен Николов

Техн.изпълнител

40

31

818 79 30

 

64

Юлия Петкова

Мл.експерт

50

50

818 79 50

 

 

ОТДЕЛ „Контрол по строителството“


65.

инж.Невяна Захариева

Началник -отдел

51

51

818 79 51

vitosha@sofia.bg

 

66.

Веска Горанова

Гл.специалист- контрол по строителството

58

58

818 79 58

 

67.

инж.Диана Атанасова

Ст.експерт - контрол по строителството

57

57

818 79 57

 

68.

Мариета Побиенска

Гл.специалист - контрол по строителството

57

57

818 79 57

 

69.

инж.Емилия Стоянова

Ст.експерт - контрол по строителството

54

54

818 79 54

 

70.

 

 

ОТДЕЛ „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”


71.

инж.Марин Проданов

Гл.инженер

55

55

818 79 55

 

72.

Виктория Георгиева

Гл.специалист

3

63

818 79 63

 

73.

инж.Росица Кукева

Гл.експерт

6

66

818 79 66

 

74.

инж.Мария Събкова

Гл.експерт – канализация, водопровод

6

66

818 79 66

 

75.

Антон Попхристов

Гл. експерт – ремонти на пътна настилка, ОД

2

62

818 79 62

 

76.

инж.Радмила Котева

 

Гл.експерт –инв. контрол -самосрутващи се сгради

2

62

818 79 62

 

77.

инж.Юлия Цветкова

Гл.експерт – околна среда

54

54

tsvetkova@raionvitosha.eu

 

78.

79.

80.

инж Соня Кръстева Гл.експерт -околна среда

Агоп Овагемян Техн.изпълн.

Петър Илиев Гл.специалист


ОТДЕЛ „Образование, социални дейности, култура, спорт и логистика”

 

81

Милена Маджирска

Началник -отдел

15

15

818 79 15

vitosha@sofia.bg , Milena.Madzirska@raionvitosha.eu

82.

Емил Христов

Гл.експерт -спортни дейности

43

33

818 79 33

kanev@raionvitosha.eu

83.

Руслана Григорова

юристконсулт

21 А

12

818 79 12

 

84.

реж.Весела Алексиева

Ст.експерт – култура

21 А

12

818 79 12

 

85.

Марийка Добрева

Секретар - МКБППМН

18

29

818 79 29

 

86.

Анна Кочунска

Гл.експерт - образование

18

29

818 79 29

 

87.

Стефан Славков

Гл.специалист - спортни дейности

36

36

818 79 36

 

88.

Йоана Игнатова

Гл.експерт - култура

14

14

818 79 14

89

Митко Митев

Гл.специалист – етажна собственост

4

64

 

 

 

818 79 64

 

90.

Емануела Панталеева

Отг. – гробища кв.Бояна

 

 

967 00 96

 

91.

Елица Пасева

Гл.специалист - куриер

Дел.

43

818 79 43

 

92.

Димитър Димитров

Техн.сътр - шофьор

35

35

818 79 35


93.

Кирил Кирилов

Техн.сътр. - шофьор

35

35

818 79 35

 

94.

Георги Петров

Техн.сътр. - шофьор

35

35

818 79 35

 

95.

Пламен Митров

Гробар - гробища кв.Бояна

 

 

967 00 96

 

  

 

 

 

 

Дежурна стая

ОД-РСС

28

28

955 60 18

818 79 28

 


 

 

Николай Тодоров

РСС

28

28

818 79 28

 

 

Емил Милков

РСС

28

28

818 79 28

 

 

Огнян Цветанов

Валентин                   Вълчев

Петър Георгиев

Георги Спасов

Павел Христов

Благой Манолов

Митко Асенов

Симеон Станчев                                    

РСС

РСС

Техник-механик

Техник-механик

Техник-механик

Техник-механик

Техник-механик

Техник-механик

28

28

35

28

28

35

818 79 28

818 79 28

818 79 35

 

 

 

 

 

 

Охрана (пропуск)

 

 

 

 

 

 

Цветан Маджаров

 

Пропуск

10

818 79 10

 

 

Военен отдел

 

 

 

 

 

 

Веселин Крумов

 

37

11

955 59 96

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

Спешни повиквания - 112             Бърза помощ  -                               150

Пожар                        - 160             Телефонни справки   -                   11 800

Полиция                     - 166

Местни данъци и такси за Р-н „Витоша”

Бул. "Цар Борис III " №215, ет. 10

02/ 904 11 55; 02/ 904 1155; 02/ 904 11 58; 02/ 904 11 59; 02/ 904 11 60

Сигнали, възражения и предложения на адрес: София 1000, ул. „Г. Бенковски“ № 12, дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“ на СО

ТД на НАП за Район „Витоша”

Гр.София,Бул. "Цар Борис III "№ 215, ет.10

02/ 9179 124; 02/ 9179 131

 

Столичен инспекторат към Столична община

гр.София, ул."Париж" № 5

за Район"Витоша" - гр.София, ул."Слънце " №2, ет.1, стая № 8 и стая № 11

Злати Танев -  Началник - отдел на СИ за СО-Район"Витоша"

02/ 987 5555 ; 02/ 818 79 42 

„Улично осветление“ АД

02/ 9311 210 и 0886 600 810

 

СГКК-София - "Агенция по геодезия, картография и кадастър"

гр.София,ж.к."Павлово",ул."Мусала"№1,

02/8188374; 02/9557266

 

Социална служба - Район"Витоша"-СО

02/ 9559447; 02/ 9556467

 

Бюро по труда за Район"Витоша"

гр.София, кв.Възраждане, ул."Странджа" № 64, тел.02/831 70 78

Информация