Български
Район Витоша
15 септември 2019, 21:24
   

Контакти

Район "Витоша"

 

Работно време: от понеделник до петък  - от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Адрес: гр.София, п.к.1618, кв. Павлово, ул."Слънце"№ 2

Кмет на Район “Витоша”

инж.Теодор Петков

Тел: 02/855 21 44;

Приемно време за граждани: всеки четвъртък от 14.30 ч. до 16.30 ч.

Записването става предварително в понеделник от 8.30 ч. до 12.00 ч.

на тел.02/855 21 44; e-mail: vitosha@sofia.bg

Заместник-кмет по Строителство, инфраструктура и екология

Борислав Томирков

Приемно време за граждани:

Без предварително записване

всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

 

Заместник-кмет по Финансово-стопанска и социална политика

Кънчо Кънев

Приемно време за граждани:

Без предварително записване

всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

 

Секретар

Росица Ташева-Пенева

Приемно време за граждани:

Без предварително записване

всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

 

Главен архитект

Арх.Мирослав Русев

Приемно време: всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

 

Началник-отдели и всички служители на Район "Витоша":

Приемно време: всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ на администрацията:

всеки делничен ден: от 8:30 ч. до 17:00 ч.

обедна почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч.

 

КООРДИНАТОРИ

кв.Павлово - Бъкстон  и кв.Манастирски ливади - запад

Пенчо Граматиков - 0882 701 885

Приемна: ул."Кота 1050", бл.9

Приемно време: понеделник от 11.30ч. до 13.00ч.

и вторник от 17.00ч. до 19.00ч.

кв.Бояна

Светла Ваташка - 0885 825 442

Приемна: ул."Белите брези"№ 3

Приемно време: понеделник от 11.00ч. до 13ч.

и вторник от 17.00ч. до 19.00ч.

кв.Драгалевци

Кирил Николов - 0899 957 044

Приемна: ул."Цар Крум"№ 3-5

Приемно време: понеделник от 11.00ч. до 13ч.

и вторник от 17.00ч. до 19.00ч.

кв.Симеоново

Асен Петров - 0884 117 134

Приемна: бул."Симеоновско шосе"№215А

/къщата под НЧ" Отец Паисий"/

Приемно време:понеделник от 11.00ч. до 13.00ч.

и вторник от 17.00ч. до 19.00 ч.

кв.Княжево

Митя Кованджиев - 0888 940 541

Приемна:бул."Цар Борис III"№359

/в старото кметство/

Приемно време:понеделник от 11.00ч. до 13.00ч.

и вторник от 17.00ч. до 19.00 ч.

 

Кметство с. Владая

Адрес:с.Владая, ул.“Войнишко въстание “ № 61, п.к. 1641

Таня Ивановакмет

Приемно време за граждани:
вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 15:00ч.
тел: 02/999 25 08; e-mail: kmetstvo_vladaia@abv.bg

Кметство село Мърчаево

Адрес:с.Мърчаево,ул.“Черешова градина” № 1, п.к. 1696

Гергин Георгиевкмет

Приемно време за граждани:
вторник от 9:30 ч. до 12:30 ч.
и четвъртък от 14:00ч. до 16:00 ч.
тел: 02/999 42 91; e-mail:
kmetstvo_marchaevo@abv.bg

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА РАЙОН "ВИТОША"-СО

 

Име

Длъжност

Ст №

Вътр. тел.

Директ.

тел.

Имейл-адрес

1.

инж.Теодор Петков

Кмет

14

 

14

 

855 21 44

818 79 14

 

vitosha@sofia.bg

 

факс

 

14

 

856 29 60

 

2.

Борислав Томирков

Зам.кмет по строителство, инфраструктура и екология

47

47

855 50 73

vitosha@sofia.bg

 

3.

Кънчо Кънев

Зам.кмет по финансово-стопанска и социална политика

22

22

856 91 54

vitosha@sofia.bg

4.

РосицаТашева-Пенева

Секретар

21

21

855 82 56

818 79 21

vitosha@sofia.bg

 

5.

Мирослав Русев

Гл.архитект

 

48

48

855 82 78

vitosha@sofia.bg

6.

Марин Проданов

Гл.инженер

55

55

818 79 55

vitosha@sofia.bg

7.

Гергин Георгиев

Кмет -с.Мърчаево

 

 

999 42 91

kmetstvo_marchaevo@abv.bg

8.

Таня Иванова

Кмет - с. Владая

 

 

999 25 08

kmetstvo_vladaja@abv.bg

9.

Иван Милчев

Финансов контрольор

17

17

818 79 17

vitosha@sofia.bg

 

 

ОТДЕЛ „Финансово-стопанска дейност”

10.

Николина Николова

Началник -отдел

19

19

855 80 56

818 79 19

vitosha@sofia.bg

finvitosha@gmail.com

11.

12.

Мариана Стоянова

Лидия Андреева

Гл.счетоводител

Ст.счетоводител

17

16

17

16

818 79 17

818 79 16

finvitosha@gmail.com

 

13.

Пролет Стефанова

Гл.счетоводител „Образование”

16

16

818 79 16

 

14.

Марийка Пеневска

Гл.експерт

20

27

818 79 27

 

15.

Димитринка Чирина

Ст.счетоводител

23

23

818 79 23

855 82 83

 

16.

Пенка Кирова

Гл.специалист ТРЗ и касиер

23

23

818 79 23

 

17.

Розалия Митрова

Гл.специалист касиер - приходи

Есгр

41

818 79 41

 

18.

Марианна Павлова

Счетоводител

20

27

818 79 27

 

19.

Миглена Гинина

Гл.експерт-търг.дейност

42

32

818 79 32

 

21.

Татяна Янева

Гл.експерт – търг. дейност

42

32

818 79 32

 

22.

Милена Чованска

Ст.експерт – търг. дейност

42

32

818 79 32

 

23.

Симеон Стоянов

Ст.експерт – търг. дейност

42

32

818 79 32

 

24.

25.

26.

Таня Секиранова

Петрана Первазова

Румяна Димитрова

Домакин

хигиенист

хигиенист

7

67

818 79 67

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ „Правно-нормативно обслужване,

управление на общинската собственост,

сигурност и човешки ресурси”

 

27.

Радослава Александрова

Началник - отдел

25

25

904 10 54

818 79 25

vitosha@sofia.bg

28.

Светлана Стоянова

юрисконсулт

26

26

818 79 26

 

29.

Руслана Григорова

юрисконсулт

21а

12

818 79 12

 

30.

Ивета Ташева

юрисконсулт

26

26

818 79 26

 

32.

Маргаритка Георгиева

Ст.експерт – общинска собственост

4

64

818 79 64

 

33.

Лиляна Минчева

Гл.експерт- общинска собственост

4

64

818 79 64

 

34.

Диана Благоева

Гл.специалист -общинска собственост

3

63

818 79 63

 

35.

Нарцис Златев

Ст.експерт- общинска собственост

3

63

818 79 63

 

36.

Ваня Пълова

Гл.експерт – общинска собств., жил. настаняване

38

38

818 79 38

 

37.

38.

Ангелина Младенова

Пенчо Кирев

Гл.експерт - ЧР

Гл.експерт ОМП

24

24

20

818 79 24

818 79 20

vitosha@sofia.bg

 

 

 

ОТДЕЛ „Гражданска регистрация,

административно обслужване на

населението и деловодство“

 

39.

Ваня Бързакова

Началник -отдел

33

53

818 79 53

vitosha@sofia.bg

 

40.

Христиана Илиева

Гл.специалист ЕСГРАОН

Гр.рег.

41

856 29 03

 

41.

Антония Чикова

Гл.експерт Деловодство

Дел.

43

818 79 43

 

42.

Екатерина Макова

Гл.експерт - Деловодство

Дел.

43

818 79 43

 

43.

Адриана Златкова

Гл.експерт

ЕСГРАОН

Гр.рег.

41

856 29 03

 

44.

45.

Татяна Величкова

Жана Робакова - Минчева

Гл.специалист ЕСГРАОН

Гл.специалист

Гр.рег

Гр.рег.

41

41

856 29 03

856 29 03

 

46.

Валентина Георгиева

Гл.специалист -кметство Владая

 

 

999 12 18

kmetstvo_vladaja@abv.bg

47.

Виолета Лукова

Гл.специалист -кметство Мърчаево

 

 

999 42 91

kmetstvo_marchaevo@abv.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ОТДЕЛ „Устройство на територията,

кадастър и регулация“


48.

49.

арх.Мирослав Русев

арх.Рангел Томов

Гл.архитект

Гл.експерт -архитект

48

49

48

49

818 79 48

818 79 49

 

50.

арх.Стоянка Касабова

Гл.експерт -архитект

59

30

818 79 30

 

51.

арх.Росица Тасева

Гл.експерт -архитект

49 А

59

818 79 59

 

52.

арх.Анисия Дикльовска

Гл.експерт -архитект

46

 

 

 

53.

инж.Анна Балабанова

Гл.експерт – кадастър и регулация

46 А

46

818 79 46

 

54.

инж.Пламен Денков

Ст.експерт- кадастър и регулация

45

45

818 79 45

 

55.

инж.Иван Николов

Мл.експерт - кадастър и регулация

45

45

818 79 45

 

56.

инж.Мариана Станкова

Ст.експерт – получаване на разрешителни за стр., АУ и др.

50

60

818 79 60

 

57.

инж.Петя Николова

Ст.експерт - кадастър и регулация

56

56

818 79 56

 

58.

Нели Бакалова

Гл.специалист- кадастър и регулация

56

56

818 79 56

 

59.

Марга Боева

Гл.специалист- кадастър и регулация

44

44

818 79 44

 

60.

Даниела Николова

Гл.специалист – Деловодство на арх. отдел

Дел.

43

818 79 43

 

61.

Валентина Александрова

Гл.специалист - Архив

40

31

818 79 30

 

62.

Пламен Николов

Техн.изпълнител

40

31

818 79 30

 

63

Юлия Петкова

Мл.експерт

50

50

818 79 50

 

 

ОТДЕЛ „Контрол по строителството“


64.

инж.Невяна Захариева

Началник -отдел

51

51

818 79 51

vitosha@sofia.bg

 

65.

Веска Горанова

Гл.специалист- контрол по строителството

58

58

818 79 58

 

66.

инж.Диана Атанасова

Ст.експерт - контрол по строителството

57

57

818 79 57

 

67.

Мариета Побиенска

Гл.специалист - контрол по строителството

57

57

818 79 57

 

68.

69.

 

инж.Емилия Стоянова

Валентин Величков

Ст.експерт - контрол по строителството

Гл.експерт

 

54

58

 

54

58

818 79 54

818 79 58

 

 

 

ОТДЕЛ „Инженерна инфраструктура,

благоустройство и екология”


70.

инж.Марин Проданов

Гл.инженер

55

55

818 79 55

 

71.

инж.Росица Кукева

Гл.експерт

6

66

818 79 66

 

72.

инж.Мария Събкова

Гл.експерт – канализация, водопровод

6

66

818 79 66

 

73.

инж.Антон Попхристов

Гл.експерт – ремонти на пътна настилка, ОД

2

62

818 79 62

 

74.

инж.Радмила Котева

 

Гл.експерт –инв. контрол -самосрутващи се сгради

2

62

818 79 62

 

75.

76.

77.

78.

инж.Юлия Цветкова

инж.Соня Кръстева

Агоп Овагемян

Петър Илиев

Гл.експерт – околна среда

Гл.експерт - околна среда

Гл.експерт

Гл.експерт

54

12

 

 

54

tsvetkova@raionvitosha.eu

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ „Образование, социални дейности,

култура, спорт и логистика”

 

79

Милена Маджирска

Началник -отдел

15

15

818 79 15

vitosha@sofia.bg , Milena.Madzirska@raionvitosha.eu

80.

Емил Христов

Гл.експерт -спортни дейности

43

33

818 79 33

kanev@raionvitosha.eu

81.

Мая Булванска

Гл.експерт

36

36

818 79 36

 

82.

реж.Весела Алексиева

Ст.експерт – култура

21 А

12

818 79 12

 

83.

Марийка Добрева

Секретар - МКБППМН

18

29

818 79 29

 

84.

Анна Кочунска

Гл.експерт - образование

18

29

818 79 29

 

85.

Стефан Славков

Гл.експерт - спортни дейности

43

33

818 79 33

 

86.

Йоана Игнатова

Гл.експерт - култура

14

14

818 79 14

87.

Емануела Панталеева

Отг.–гробища кв.Бояна

 

 

967 00 96

 

88.

Елица Пасева

Гл.специалист - куриер

Дел.

43

818 79 43

 

89.

Димитър Димитров

Техн.сътр - шофьор

35

35

818 79 35


90.

Кирил Кирилов

Техн.сътр. - шофьор

35

35

818 79 35

 

91.

Георги Петров

Техн.сътр. - шофьор

35

35

818 79 35

 

92.

Пламен Митров

Гробар-гробища кв.Бояна

 

 

967 00 96

 

  

 

 

 

 

Дежурна стая

ОД-РСС

28

28

955 60 18

818 79 28

 

 

Николай Тодоров

РСС

28

28

818 79 28

 

 

Емил Милков

РСС

28

28

818 79 28

 

 

Огнян Цветанов

Валентин                   Вълчев

Петър Георгиев

Георги Спасов

Васко Стоянов

Благой Манолов

Митко Асенов

Симеон Станчев                                    

РСС

РСС

Техник-механик

Техник-механик

Техник-механик

Техник-механик

Техник-механик

Техник-механик

28

28

35

28

28

35

818 79 28

818 79 28

818 79 35

 

 

 

 

 

 

Охрана (пропуск)

 

 

 

 

 

 

Цветан Маджаров

 

Пропуск

10

818 79 10

 

 

Военен отдел

 

 

 

 

 

 

Веселин Крумов

 

37

11

955 59 96

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

Спешни повиквания - 112             Бърза помощ  -                               150

Пожар                        - 160             Телефонни справки   -                   11 800

Полиция                     - 166

Местни данъци и такси за Район „Витоша”

Бул. "Цар Борис III " №215, ет. 10

02/ 904 11 55; 02/ 904 11 58; 02/ 904 11 59; 02/ 904 11 60

Сигнали, възражения и предложения на адрес: София 1000, ул. „Г. Бенковски“ № 12, дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“ на СО

ТД на НАП за Район „Витоша”

Гр.София,Бул. "Цар Борис III "№ 215, ет.10

02/ 9179 124; 02/ 9179 131

 

Столичен инспекторат към Столична община

гр.София, ул."Париж" № 5

за Район"Витоша" - гр.София, ул."Слънце " №2, ет.1, стая № 8 и стая № 11

Злати Танев -  Началник - отдел на СИ за СО-Район"Витоша"

02/ 987 5555 ; 02/ 818 79 42 

„Улично осветление“ АД

02/ 9311 210 и 0886 600 810

 

СГКК-София - "Агенция по геодезия, картография и кадастър"

гр.София,ж.к."Павлово",ул."Мусала"№1,

02/8188374; 02/9557266

 

 

Информация