Български
Район Витоша
24 септември 2017, 13:22
   

Контакти

Район "Витоша"

Работно време: понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа.

Адрес кв. Павлово, ул. Слънце 2

Кмет на Район “Витоша”

Инж. Теодор Петков

Тел: 02/855 21 44;  Приемно време за граждани: всеки четвъртък от 14.30 до 16.30 часа.

Записването става предварително в понеделник от 8.30 до 12.00 часа

на тел. 855 21 44; e-mail: vitosha@sofia.bg

Заместник-кмет по Строителство, инвестиции и екология

Борислав Томирков

Приемно време за граждани:

Без предварително записване

всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 часа

всеки петък от 10.00 до 12.00 часа

Заместник-кмет по Финансово-стопанска и социална политика

Кънчо Кънев

Приемно време за граждани:

Без предварително записване

всеки четвъртък от 14.00 до 17.00 часа и

всеки петък от 10.00 до 12.00 часа

Секретар

Росица Ташева-Пенева

Приемно време за граждани:

Без предварително записване

всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 часа

и всеки петък от 10.00 до 12.00 часа

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

В периода 01.08.2017год. до 31.08.2017год. се спира

приемането на заявления от граждани и юридически лица,

за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения

за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация.

В същия период приемното време на техническа служба ще

бъде само в четвъртък от 14.00 - 17.00 часа

 

 

Главен архитект Мирослав Русев приема всеки четвъртък от 14.00 до 17.00 часа

 

Началник-отделите и всички служители на Район "Витоша"

имат свободно приемно време всеки четвъртък от 14.00 до 17.00 часа и

всеки петък от 9.00 до 12.00 часа

РАБОТНОТО ВРЕМЕ на администрацията е от 8:30 часа до 17:00 часа с

прекъсване за почивка между 12:30 и 13:00 часа

КООРДИНАТОРИ

кв.Симеоново - Асен Петров 0884117134

Приемни дни (къща под НЧ Отец Паисий):

понеделник 11.00-13.00 и вторник 17.00-19.00

кв.Княжево - Митя Кованджиев 0888940541

Приемни дни (в старото кметство):

понеделник 11.00-13.00 и вторник 17.00-19.00

 

Кметство село Владая

Ул. “Войнишко въстание “ № 61, ПК 1641
Таня Ивановакмет
Приемно време за граждани:
вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 15:00ч.
тел: 02/999 25 08; e-mail: kmetstvo_vladaia@abv.bg

Кметство село Мърчаево

Ул. “Черешова градина” № 1, ПК 1696
Гергин Георгиевкмет
Приемно време за граждани:
вторник от 9:30 ч. до 12:30 ч. и
четвъртък от 14:00ч. до 16:00 ч.
тел: 02/999 42 91; e-mail:
kmetstvo_marchaevo@abv.bg

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА РАЙОН "ВИТОША"-СО

 

Име

Длъжност

Ст №

Вътр. тел.

Директ.

тел.

Имейл-адрес

 

1.

Инж. ТЕОДОР ПЕТКОВ

КМЕТ

14

 

14

 

855 21 44

818 79 14

 

vitosha@sofia.bg

 

факс

 

14

 

856 29 60

 

2.

Борислав Томирков

Зам.кмет по строителство, инвестиции и екология

48

48

855 82 78

vitosha@sofia.bg

 

3.

Кънчо

Кънев

Зам.-кмет по финансово-стопанска и социална политика

22

22

856 91 54

vitosha@sofia.bg

4.

Росица

ТАШЕВА-ПЕНЕВА

Секретар

21

21

855 82 56

818 79 21

vitosha@sofia.bg

 

5.

Мирослав

РУСЕВ

Гл. архитект

 

48

48

 

vitosha@sofia.bg

6.

Марин ПРОДАНОВ

Гл. инженер

55

55

818 79 55

vitosha@sofia.bg

7.

Гергин ГЕОРГИЕВ

Кмет

с. Мърчаево

 

 

999 42 91

kmetstvo_marchaevo@abv.bg

8.

Таня ИВАНОВА

Кмет

с. Владая

 

 

999 25 08

kmetstvo_vladaja@abv.bg

 

Цветанка Владимирова

Финансов контрольор

20

27

818 79 27

vitosha@sofia.bg

 

 

ОТДЕЛ „Финансово-стопанска дейност и човешки ресурси”

9.

Николина НИКОЛОВА

Нач.-отдел

19

19

855 80 56

818 79 19

vitosha@sofia.bg

finvitosha@gmail.com

10.

Мариана Стоянова

Гл. счетоводител

16

16

818 79 16

finvitosha@gmail.com

 

11.

Пролет Стефанова

Гл. счетоводител „Просвета”

42

32

818 79 32

 

12.

Антоанета Ангелова

Гл. експерт ЧР

24

24

818 79 24

 

13.

Димитринка Чирина

Ст. счетоводител

23

23

818 79 23

855 82 83

 

14.

Пенка Кирова

Касиер

23

23

 

 

15.

Розалия Митрова

Касиер приходи

Есгр

41

818 79 41

 

16.

 

Ст.

счетоводител

17

17

818 79 17

 

17.

Марианна Павлова

Счетоводител

17

17

818 79 17

 

18.

 

Счетоводител

17

17

818 79 17

 

19.

Миглена Гинина

Гл. експерт -търг. дейност

42

32

818 79 32

 

20.

 

Мл. експерт – търг. дейност

42

32

818 79 32

 

21.

 

Ст. експерт – търг. дейност

42

32

818 79 32

 

22.

Ненка Стойнева

Гл.специалист – търг. дейност

38

38

818 79 38

 

23.

 

Ст. счет. „Здравеопазване“

32

18

818 79 18

 

 

Таня САКИРАНОВА

Домакин

42

32

818 79 32

 

 

 

ОТДЕЛ „Правно-нормативно обслужване, управление на общинската собственост и сигурност”

 

24.

Диана ТОНОВА

Началник-отдел

25

25

904 10 54

818 79 25

vitosha@sofia.bg

25.

Светлана Стоянова

Гл. юрисконсулт

26

26

818 79 26

 

26.

Вероника Иванова

юрисконсулт

26

26

818 79 26

 

27.

Ивета Ташева

юрисконсулт

26

27

818 79 27

 

28.

 

Гл. експерт ОМП

 

1 А

20

818 79 20

 

29.

 

Ст. експерт – общинска собственост

4

64

818 79 64

 

30.

Лиляна Минчева

Ст. експерт- общинска собственост

4

64

818 79 64

 

31.

Емилия Ангелова

Ст. експерт -общинска собственост

3

63

818 79 63

 

32.

Нарцис Златев

Ст. експерт- общинска собственост

 

3

63

818 79 63

 

33.

Весела Стоянова

Гл. специалист – общинска собств., жил. настаняване

38

38

818 79 38

 

34.

 

Гл.специалист- сътрудник на кмета на Р-н „Витоша“

14

14

818 79 14

vitosha@sofia.bg

 

 

 

ОТДЕЛ „Гражданска регистрация, административно обслужване на населението и деловодство“

 

35.

Ваня БЪРЗАКОВА

Началник-отдел

32

18

818 79 18

vitosha@sofia.bg

 

36.

 

Гл. експерт

ЕСГРАОН

32

18

818 79 18

 

37.

Антония Чикова

Гл. специалист -

Деловодство

Дел.

43

818 79 43

 

38.

Екатерина Макова

Гл. експерт - Деловодство

Дел.

43

818 79 43

 

39.

Елица Пасева

Гл.специалист

ЕСГРАОН

Г.рег.

43

819 79 43

 

40.

Татяна Величкова

Гл. спец. ЕСГРАОН

Г.рег

41

856 29 03

 

41.

Екатерина Стойчева

Гл. спец.-кметство Владая

 

 

999 12 18

kmetstvo_vladaja@abv.bg

42.

Звезделина Митева

Гл. спец.-кметство Мърчаево

 

 

999 42 91

kmetstvo_marchaevo@abv.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ОТДЕЛ „Устройство на територията, кадастър и регулация“

 

43.

Мирослав Русев

Рангел Томов

Гл. архитект

Гл. експерт-архитект

48

49

48

49

818 79 48

818 79 49

 

44.

Ангел Василев

Гл. експерт-архитект

59

30

818 79 30

 

45.

Росица Тасева

Гл. експерт-архитект

49 А

59

818 79 59

 

46.

Анисия Дикльовска

Гл. експерт-архитект

46

 

818 79 19

 

47.

Анна Балабанова

Гл. експерт – кадастър и регулация

46 А

46

818 79 46

 

48.

Пламен Денков

Ст. експерт- кадастър и регулация

45

45

818 79 45

 

49.

Иван Николов

Мл. експерт - кадастър и регулация

45

45

818 79 45

 

50.

Мариана Станкова

Ст. експерт – получаване на разрешителни за стр., АУ и др.

50

60

818 79 60

 

51.

Петя Николова

Ст. експерт- кадастър и регулация

56

56

818 79 56

 

52.

Нели Бакалова

Гл. специалист- кадастър и регулация

56

56

818 79 56

 

53.

Марга Боева

Гл. специалист- кадастър и регулация

44

44

818 79 44

 

54.

Диана Чавдарова

Гл. специалист кадастър и регулация

44

44

818 79 44

 

55.

Веска Горанова

Гл. специалист - контрол по строителството

58

58

818 79 58

 

56.

Даниела Николова

Гл. специалист – Деловодство на арх. отдел

Фоайе

81

818 79 81

 

57.

Валентина Александрова

Гл. специалист - Архив

40

31

818 79 31

 

58.

Пламен Николов

Техн. изпълнител

40

31

818 79 31

 

 

Камелия Флорова

Техн. изпълнител

50

50

818 79 50

 

 

ОТДЕЛ „Контрол по строителството“

59.

Невена Захариева

Началник-отдел

51

51

818 79 51

vitosha@sofia.bg

 

60.

Елка Андреева

Гл. експерт- контрол по строителството

58

58

818 79 58

 

61.

Красимира Петрова

Мл. експерт - контрол по строителството

57

57

818 79 57

 

62.

Мариета Побиенска

Гл. специалист - контрол по строителството

57

57

818 79 57

 

63.

Емилия Стоянова

Ст. експерт - контрол по строителството

54

54

818 79 54

 

 

ОТДЕЛ „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

64.

Анна Гиновска

Гл. експерт –еколог; сметосъбиране

 

 

 

 

65.

Венцислав Цветков

Ст. експерт  - аварийни ремонти на ВиК, БТК, енергоснабд.

2

62

818 79 62

 

66.

Росица Кукева

Ст. експерт

6

66

818 79 66

 

67.

Мария Събкова

Гл. експерт – канализация, водопровод

6

66

818 79 66

 

68.

 

Гл. експерт – ремонти на пътна настилка, ОД

2

62

818 79 62

 

69.

Цветан Цветанов

Ст. експерт – инв. контрол -самосрутващи се сгради

2

62

818 79 62

 

70.

Юлия Цветкова

Гл. експерт – околна среда

54

54

tsvetkova@raionvitosha.eu

 

 

ОТДЕЛ „Образование, социални дейности, култура, спорт и логистика”

71.

Милена Маджирска

Началник-отдел

15

15

818 79 15

vitosha@sofia.bg , Milena.Madzirska@raionvitosha.eu

72.

 

Гл. експерт – PR, комуникация и проекти

21 А

12

818 79 12

kanev@raionvitosha.eu

73.

 

Гл. експерт –стр.-ремонтни дейности - образование

21 А

12

818 79 12

 

74.

Емил Христов

Гл. експерт – спортни дейности

43

33

818 79 33

 

75.

Марийка Добрева

Секр. МКБППМН

18

39

818 79 39

 

76.

Анна Кочунска

Гл. експерт - образование

18

29

818 79 29

 

77.

 

Ст. експерт – култура

14

14

818 79 14

 

78.

 

Мл. експерт - култура

43

33

818 79 33

 

 

79.

Росица Велкова

 

Митко Митев

Гл. специалист - култура

Гл. специалист – етажна собственост

36

 

4

36

 

64

818 79 36

 

818 79 64

 

80.

Емануела Панталеева

Отг. – кв. гробища Бояна

 

 

967 00 96

 

81.

Даниела Балевска

Гл. специалист - куриер

Дел.

43

818 79 43

 

82.

Емил Колев

Гл. специалист

14

14

818 79 14

 

83.

Кирил Кирилов

Техн. сътр. - шофьор

7

67

818 79 67

 

84.

Георги Петров

Техн. сътр. - шофьор

7

67

818 79 67

 

85.

Петранка Первазова

Хигиенист

8 А

 

 

 

86

Румяна Димитрова

Хигиенист

8 А

 

 

 

 

Дежурна стая

 

ОД-РСС

 

28

 

28

 

955 60 18

818 79 28

 

 

Никола Шопов

РСС

28

28

818 79 28

 

 

Митко Димитров

РСС

28

28

818 79 28

 

 

Емил Милков

РСС

28

28

818 79 28

 

 

Ангел Георгиев

РСС

28

28

818 79 28

 

 

Охрана (пропуск)

 

 

 

 

 

 

Марио Кръстев

 

Пропуск

10

818 79 10

 

 

Военен отдел

 

 

 

 

 

 

Веселин Крумов

 

37

11

955 59 96

 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

Спешни повиквания - 112             Бърза помощ  -                               150

Пожар                        -160             Телефонни справки   -                   11 800

Полиция                     -166

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ за Р-н „Витоша” – (Бул. Цар Борис III №215, ет. 13)

02/ 904 11 55; 02/ 904 1155; 02/ 904 11 58; 02/ 904 11 59; 02/ 904 11 60

Сигнали, възражения и предложения на адрес: София 1000, ул. „Г. Бенковски“ № 12, дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“ на СО

ТД на НАП за Р-н „Витоша”- 9179 124; 9179 131 (Бул. Цар Борис III № 215)

ИНСПЕКТОРАТ – 02/ 987 5555 ;  02/ 818 79 68 ; 02/ 818 79 42 ;

„Улично осветление“ АД – 02/ 9311 210 и 0886 600 810

 

 

 


 

Без предварително записване

Информация