Български
Район Витоша
15 септември 2019, 21:07
   

Обособяване на район „Витоша”

Хронология

Обособяването на района през годините се съдържа в следните нормативни документи, подредени хронологично:

  • С Указ № 3399 от 1987 г., публикуван в Държавен вестник, бр. 97 се закриват районите на София и се създават общини.
  •  

  • С Указ № 3405 от 14.12.1987 г., обнародван в ДВ, бр.10 от 05.02.1988 г., в сила от 05.02.1988 г. столицата е разделена на 24 общини: Средец, Красно село, Възраждане, Оборище, Сердика, Подуяне, Слатина, Червена звезда (сега Изгрев), Лозенец, Триадица, Красна поляна, Илинден, Надежда, Искър, Младост, Студентска, Витоша, Овча купел, Люлин, Връбница, Нови Искър, Кремиковци, Панчарево и Банкя.
  •  

  • С Решение № 6 от заседанието на Столичен общински съвет на 20.11.1991 г., записано в Протокол № 2, общините получават статут на териториални общински администрации (ТОА) към Столична голяма община за задоволяване на ежедневните потребности и административното обслужване на гражданите по местоживеене, благоустрояването и хигиенизирането на територията и изпълнение на решенията на СОС и административните разпореждания на кмета на СГО.
  •  

  • С указ 220 от 19.07.1995 г., публикуван в ДВ, бр.66 от 25.07.1995 г. се обнародва Закон за териториалното деление на Столична община и големите градове.

В него в чл.2, ал.2. т.17 се определят границите на район „Витоша”:бул. Тодор Каблешков, бул. България, Околовръстен път, границата между квартал Симеоново и с. Бистрица, границата със Софийска област до и по землищната граница на с. Владая и границата между квартал Княжево и квартал Горна баня до ул. Букет, ул. Букет, бул. Никола Петков, бул. Цар Борис ІІІ и включва селата Владая и Мърчаево и кварталите Бояна, Княжево, Драгалевци и Симеоново.”

Този исторически преглед четете благодарение на любезното съдействие на отдел АИО, служба ЕСГРАОН и гражданско състояние към район „Витоша”.

Информация