Български
Район Витоша
15 септември 2019, 21:06
   

Кметската щафета досега

При първоначалното обособяване на район „Витоша” през 1988 г. негов първи кмет става Георги Матеев. Можем да се използва и изразът „бива назначен”, доколкото в тоталитарното общество кметовете на селища се определяха от ЦК на БКП и се конституираха след някакво подобие на избори с бюлетини, на които имаше напечатано само едно име.

Демократично избраните кметове на район „Витоша”след 10 ноември 1989 г. са в следния ред:

  • Петър Илиев
  • Стефан Касабов
  • Магдалина Граматикова
  • Йордан Йорданов
  • Любен Петров
  • Стойко Дуков
  • инж. Валери Йорданов
  • инж. Теодор Петков

Информация