Български
Район Витоша
21 ноември 2018, 12:03
  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ   

Тракийската връзка накратко

Историята на София и разбира се, на район „Витоша” като част от нея, е доказано свързана с траките по българските земи.

В изключително обширната тема ще отбележим следното:

  • Тракийското племе трибали, чиито владения основно са се простирали от Панония до Северозападна Мизия, са имали до IV век пр.н.е. тържище в София. В последствие трибалите са изтласкани от илирите.
  • Най-старите заселвания в района на София са датирани от IV век пр.н.е. През V век пр.н.е. тези земи са влизали в пределите на Одриското царство. През VIII-VII век пр.н.е. вече имаме селище на тракийското племе серди – основна причина римските завоеватели да нарекат града на тяхно име – Сердика.
  • Ето защо на територията на район „Витоша” се откриват останки от тракийски крепости – край квартал Драгалевци и село Мърчаево.

(Повече за тези исторически забележителности четете в следващите ни публикации.)

Информация