Български
Район Витоша
15 септември 2019, 21:08
   

Образование

ВИСШЕ – СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 • ДИУУ към СУ „Св. Кл. Охридски”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 224. Основан е на 01.01. 1953 г. и е с предмет на дейност следдипломно обучение за повишаване на квалификацията на учители и други педагогически кадри.
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • Професионална гимназия по екология и биотехнологии (ПГЕБ) „Проф. Асен Златаров” – държавно училище, ул. „Средорек” № 3.
 • Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” (ССУ с ДГ за ДУС) – държавно училище, ул. Стефан Тошев № 82.
 • Четвърто помощно училище „Проф. Димитър Кацаров” – интернат, държавно училище, кв. Княжево, ул. „Николай Державин” № 26.
 • 2 СУ „Академик Емилиян Станев” – общинско училище, кв. Павлово-Бъкстон, ул. „Ген. Суворов” № 36. Училището има профили по: чуждо езиково обучение, изобразително изкуство и икономика.Телефони:02/ 955 62 51; 02/ 955 62 52; 856 71 79. Факс: 856 71 79. e-mail: emilian_Stanev@mail.bg
 • 26 СУ „Йордан Йовков” – общинско училище, кв. Княжево, ул. „Кореняците” № 40. Училището има профили по: чуждо езиково обучение, информационни технологии и еко-туризъм с чуждо езиково обучение.Телефон:02/857 01 29. Факс: 857 30 23.

 • Частно СУ „Дрита”, кв. Симеоново, ул. „Каменица” № 13.
 • Частно СУ „Рьорих”, кв. Драгалевци, ул. „Камен дол” № 4А.
 • Частно професионално СУ „Свети Наум”, кв. Бояна, ул. „Брезите” № 17.
 • Частно СУ „Увекинд” с преподаване на немски език, кв. Княжево, ул. „Войводина могила” № 136.

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

 • 5 ОУ „Иван Вазов” – общинско училище, кв. Павлово, ул. „Симеон Радев” № 31. Основано е през 1921г. Телефон:02/ 856 10 65. Факс: 856 50 65
 • 50 ОУ „Васил Левски” – общинско училище, кв. Драгалевци, ул. „Бела Дона” № 1. Най-старото училище в района, основано през 1831 г. Телефон:02/ 967 11 86. Факс: 967 11 81.
 • 52 ОУ „Цанко Церковски” – общинско училище, кв. Бояна, ул. „Ал. Пушкин” № 112. Телефон: 02/855 20 54.
Факс: 855 20 54.
 • 64 ОУ "Цар Симеон Велики" - общинско училище, кв. Симеоново, ул. "Симеоновска" №1. Основано е през 1897 година. Тел.02/ 961 34 36 (32 35); факс 961 34 36; e-mail: carsimeon.veliki@abv.bg
 • 152 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – общинско училище, с. Мърчаево, ул. „Цар Симеон І” № 62. Основано е през 1948 г. Телефон:02/ 999 41 07. Факс:999 41 07.
 • 86 ОУ "Св. Климент Охридски" - общинско училище, с. Владая, ул. "Брезова гора" №1. Телефони за контакт: 02/999 16 15; 02/999 12 99

 • Частно ОУ „Света София”, кв. Княжево, ул. „Морени” № 7.
 • Частно ОУ „Иван Вазов”, кв. Княжево, ул. „Студен кладенец” № 8

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 • ДГ № 37 „Вълшебство”, кв. Павлово, ул. „Белмекен” № 1. Основана е през 1977 г. Телефони: 02/855 41 19; 02/855 40 85.
 • ДГ№ 46 „Жива вода”, кв. Симеоново, ул. „Крайречна” № 9. Телефони:02/ 961 13 94;02/ 961 29 94.
 • ДГ№ 160 "Здравец", кв. Драгалевци, ул. „Захари Зограф” № 1.Телефон:02/ 967 10 14.
 • ДГ № 4 „Слънчо”, с. Владая, ул. „Ела” № 3. Телефон:02/ 999 10 32.
 • ДГ №116 "Мусала", кв. Павлово, ул. „Мусала” № 7. Телефони:02/ 855 00 47. Филиали: 02/856 29 59; 02/855 11 81;02/ 855 50 18; 02/856 10 09.
 • ДГ № 41 "Приятели", с. Мърчаево. .
 • Дом за деца от предучилищна възраст (ДДПВ) – за деца, лишени от родителски грижи, кв. Драгалевци, ул. 305 № 1. Заведението е държавно.
 • Санаториална ДГ № 60 „Бор”-ИСОДЗ, кв. Княжево, ул. „Княжевска” № 41. Телефон:02/ 857 33 29.
 • Целодневна ДГ № 112 "Детски свят" , с интегрирано обучение, кв. Бояна, ул. „Детски мир” № 5  и филиал в кв.Бояна, ул."Боянско езеро " № 3.

 • Частна ДГ „Млечко”, кв. Княжево, ул. „Студен кладенец” № 8.
 • Частна ДГ „Дрита”, кв. Симеоново, ул. „Каменица” № 13.
 • Частна ДГ „Увекинд” с немски език, кв. Княжево, ул. „Войводина могила” № 136.
 • Частна ДГ с ясла „Елхица”, кв. Симеоново.
 • Частна ДГ „Ежко Бежко”, кв. Драгалевци, ул. „Първа” № 8.
 • Частна ДГ „Сияние”, кв. Бояна, ул. „Белите брези” № 1.

Информация