Български
Район Витоша
21 март 2019, 05:28
   

Образование

Върви, народе възродени!

Защото: Без наука няма сполука!

Има къде да се учи младежта на район „Витоша” на своя територия – близо до дома или с минимално ползване на градския транспорт. Спектърът на обучение е твърде широк и дава възможности за богат избор.

В района съществуват 3 държавни училища, в които се обучават 1140 ученика; 8 общински училища – от тях 2 са СОУ, а 6 са ОУ; 8 общински детски заведения и едно държавно (ДДПВ).

На наша територия са регистрирани и работят многобройни частни училища и детски градини – от тях 4 са СОУ, 2 са основни, 6 са детските градини.

Общата численост на учащите се, обхванати в държавните и общински училища на територията на район „Витоша” е 4200, а на децата в детските заведения – 980. Приблизително още толкова се учат в частните училища и детски заведения.

В района се намира и Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към Софийския университет „Св. Климент Охридски” за повишаване на квалификация.

Учебните заведения могат да бъдат групирани така:

 

ВИСШЕ – СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 • ДИУУ към СУ „Св. Кл. Охридски”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 224. Основан е на 01.01. 1953 г. и е с предмет на дейност следдипломно обучение за повишаване на квалификацията на учители и други педагогически кадри.

 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • Професионална гимназия по екология и биотехнологии (ПГЕБ) „Проф. Асен Златаров” – държавно училище, ул. „Средорек” № 3, 520 ученици.

 

 • Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” (ССУ с ДГ за ДУС) – държавно училище, ул. Стефан Тошев № 82, 500 ученици на възраст от 3 до 20 години.

 

 • Четвърто помощно училище „Проф. Димитър Кацаров” – интернат, държавно училище, кв. Княжево, ул. „Николай Державин” № 26. Тук се обучават 120 ученика на възраст от 8 до 20 години.

 

 • 2 СУ „Академик Емилиян Станев” – общинско училище, кв. Павлово-Бъкстон, ул. „Ген. Суворов” № 36. Обучава 1300 ученика от І до ХІІ клас. Има профили по: чуждо езиково обучение, изобразително изкуство и икономика.

Телефони: 955 62 51; 955 62 52; 856 71 79. Факс: 856 71 79.
e-mail: emilian_Stanev@mail.bg

 • 26 СУ „Йордан Йовков” – общинско училище, кв. Княжево, ул. „Кореняците” № 40. Обучава 800 ученици от І до ХІІ клас. Има профили: чуждо езиково обучение, информационни технологии и еко-туризъм с чуждо езиково обучение.

Телефон:857 01 29. Факс: 857 30 23.

 

 • Частно СУ „Дрита”, кв. Симеоново, ул. „Каменица” № 13.

 

 • Частно СУ „Рьорих”, кв. Драгалевци, ул. „Камен дол” № 4А.

 

 • Частно професионално СУ „Свети Наум”, кв. Бояна, ул. „Брезите” № 17.

 

 • Частно СУ „Увекинд” с преподаване на немски език, кв. Княжево, ул. „Войводина могила” № 136.

 

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА
 • 5 ОУ „Иван Вазов” – общинско училище, кв. Павлово, ул. „Симеон Радев” № 31. Основано е през 1921 г. Обучава 230 ученика от І до VІІ клас.

Телефон: 856 10 65. Факс: 856 50 65

 

 • 50 ОУ „Васил Левски” – общинско училище, кв. Драгалевци, ул. „Бела Дона” № 1. Най-старото училище в района, основано през 1831 г. Сега е с ранно езиково обучение и е за 230 ученици.

Телефон: 967 11 86. Факс: 967 11 81.

 

 • 52 ОУ „Цанко Церковски” – общинско училище, кв. Бояна, ул. „Ал. Пушкин” № 112. Обучава 200 ученици.

Телефон: 855 20 54. Факс: 855 20 54.

 • 64 ОУ "Цар Симеон Велики" - общинско училище, кв. Симеоново, ул. "Симеоновска" №1. Основано е през 1897 година. Тел. 961 34 36 (32 35); факс 961 34 36; e-mail: carsimeon.veliki@abv.bg
 • 152 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – общинско училище, с. Мърчаево, ул. „Цар Симеон І” № 62. Основано е през 1948 г. Обучава 80 ученици.

Телефон: 999 41 07. Факс:999 41 07.

 • 86 ОУ "Св. Климент Охридски" - общинско училище, с. Владая, ул. "Брезова гора" №1. Телефони за контакт: 999 16 15; 999 12 99

 

 • Частно ОУ „Света София”, кв. Княжево, ул. „Морени” № 7.

 

 • Частно ОУ „Иван Вазов”, кв. Княжево, ул. „Студен кладенец” № 8

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ
 • ДГ № 37 „Вълшебство”, кв. Павлово, ул. „Белмекен” № 1. Основана е през 1977 г. Има 6 градински и 2 яслени групи с общо 220 деца.

Телефони: 855 41 19; 855 40 85.

 

 • ДГ№ 46 „Жива вода”, кв. Симеоново, ул. „Крайречна” № 9. За над 250 деца.

Телефони: 961 13 94; 961 29 94.

 

 • ДГ№ 160 "Здравец", кв. Драгалевци, ул. „Захари Зограф” № 1. За 150 деца.

Телефон: 967 10 14.

 

 • ДГ № 4 „Слънчо”, с. Владая, ул. „Ела” № 3. За 80 деца.

Телефон: 999 10 32.

 

 • ДГ №116 "Мусала", кв. Павлово, ул. „Мусала” № 7. За 170 деца.

Телефони: 855 00 47. Филиали: 856 29 59; 855 11 81; 855 50 18; 856 10 09.

 

 • ДГ № 41 "Приятели", с. Мърчаево. За 30 деца.

 

 • Дом за деца от предучилищна възраст (ДДПВ) – за деца, лишени от родителски грижи, кв. Драгалевци, ул. 305 № 1. Заведението е държавно.

 

 • Санаториална ДГ № 60 „Бор”-ИСОДЗ, кв. Княжево, ул. „Княжевска” № 41. За 110 деца.

Телефон: 857 33 29.

 

 • Целодневна ДГ № 112 "Детски свят" , с интегрирано обучение, кв. Бояна, ул. „Детски мир” № 5 .За 140 деца.

 

 • Частна ДГ „Млечко”, кв. Княжево, ул. „Студен кладенец” № 8.

 

 • Частна ДГ „Дрита”, кв. Симеоново, ул. „Каменица” № 13.

 

 • Частна ДГ „Увекинд” с немски език, кв. Княжево, ул. „Войводина могила” № 136.

 

 • Частна ДГ с ясла „Елхица”, кв. Симеоново.

 

 • Частна ДГ „Ежко Бежко”, кв. Драгалевци, ул. „Първа” № 8.

 

 • Частна ДГ „Сияние”, кв. Бояна, ул. „Белите брези” № 1.

Информация