Български
Район Витоша
15 септември 2019, 21:07
   

Култура

Културен календар на район Витоша за 2016 г.

ПРОГРАМА НА XX МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ - на български език

С възрожденски плам и модерно съдържание

Съвременна европейска България е прочута сред културния свят с едно уникално явление – своите многобройни читалища. Тези искри от късното Възраждане днес горят ярко с огъня на новото просветителство, съобразено с модерните изисквания на епохата. И едновременно са надеждни пазители на народните традиции в областта на фолклора, етнографията, обичаите, ритуалите, историята, краеведческите проучвания.

В район „Витоша” съществуват живи, здрави и енергични цели седем читалища – една внушителна бройка. Те са се утвърдили отдавна като средища на културна и родолюбива дейност. В тях хора от всички поколения, но най-вече младите намират творческа реализация в театралното изкуство, балета, музикалните и езикови школи, библиотечното дело и иновациите в развитието на културата.

За постиженията на тези читалища в областта на културата говорят много сериозни инициативи: Международният фолклорен фестивал „Витоша”, Фестивалът на семейната приемственост във фолклора, Конкурсът за поезия и проза „Витошко лале”, Фестивалът на младежкото театрално изкуство и др. Голям е и броят на участията на школите от местните читалища в международни, национални и местни прояви.

Народно читалище „Витоша”

кв. Павлово, ул. „Ген. Суворов” № 68. Основано е през 1951 г.

Дейности: фолклор – ФТА „София 6”, школа по народни танци за всички възрасти, народни инструменти, езикови школи, балет, керамично ателие и др. Читалището е основател на Международен фолклорен фестивал „Витоша”.

 

Народно читалище „Братя Миладинови”

кв. Княжево, бул. „Цар Борис ІІІ” № 357. Основано е през 1917 г.

Дейности: Арт студио „Камбана” и детски театър Арлекино (с 20-годишна история). От 1984 г. се осъществяват Зимни литературни вечери „Витошко лале”; Фестивал на младежкото театрално изкуство „Театър от деца за деца”; музикални и езикови школи, детска забавачка. Библиотечният фонд съдържа над 33 000 тома.

 

Народно читалище „Виделина

кв. Бояна, ул. „Белите брези” № 1. Основано е през 1919 г.

Дейности: школа за народни танци, фолклорна група за автентично пеене, клуб по спортни танци, езикови школи и др.

 

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий”

кв. Драгалевци, пл. „Иван Александър” № 1. Основано е през 1923 г.

Дейности: школа по спортни танци, школи по художествена гимнастика, по театрално майсторство и др.

 

Народно читалище „Отец Паисий”

кв. Симеоново, ул. „Крайречна” № 10. Основано е през есента на 1834 г. Днес е продължител на народните танци, обичаи, ритуали и празници.

Дейности: женска и детска фолклорна група, детски танцов състав, лозарска и коледарска група и др.

 

Народно читалище „Светлина”

с. Владая, ул. „Войнишко въстание” № 59. Основано е на 06.01.1906 г.

Дейности: Танцов ансамбъл „Владайска младост”, Фолклорен дует „Братя Митеви”, Вокална група „Алабаланица”, езикови школи и др. По повод на 100 годишния юбилей на читалището се роди и се основа като традиционен първият в България Фестивал на семейната приемственост в областта на фолклора.

 

Народно читалище „Светлина”

с. Мърчаево, ул. „Зюмбюл” № 1. Основано е през 1946 г.

Дейности: детски танцов състав, клуб на жената и др.

Информация